PALĪDZĪBA UKRAINAI

Robežpunktu atbalsts

Robežpunktu atbalsts
Saziedotā summa: 0.00EUR
EUR

PROJEKTA MĒRĶIS: Sniegt atbalstu un nepieciešamo palīdzību Ukrainas karā cietušajiem, nonākot Latvijā, uzreiz pēc krievijas – Latvijas robežas šķērsošanas pierobežas teritorijā. 

“Tavi draugi”, kopā ar biedrību “Gribu palīdzēt bēgļiem”, kopš septembra beigām realizē projektu Latvijas – Krievijas pierobežā, nodrošinot atbalsta punktus Ukrainas karā cietušajiem uzreiz pēc robežas šķērsošanas. Punktos var saņemt pirmās nepieciešamības palīdzību; pārtiku, siltus dzērienus, ūdeni, higiēnas preces. Ir iespēja uzlādēt telefonu, pieslēgties internetam. Projekta brīvprātīgie sniedz informāciju un palīdz risināt dažādas problēmsituācijas, kā arī sniedz morālo atbalstu. Projekts tiek daļēji finansēts ar Organizācijas PCPM atbalstu, bet daļa nepieciešamo resursu tiek segta no ziedojumiem.

Personas, kas ziedojušas šim projektam: