Robežpunktu atbalsts

Robežpunktu atbalsts
Saziedotā summa: 1487EUR

PROJEKTA MĒRĶIS: Sniegt atbalstu un nepieciešamo palīdzību Ukrainas karā cietušajiem, nonākot Latvijā, uzreiz pēc krievijas – Latvijas robežas šķērsošanas pierobežas teritorijā. 

“Tavi draugi”, kopā ar biedrību “Gribu palīdzēt bēgļiem”, kopš septembra beigām realizē projektu Latvijas – Krievijas pierobežā, nodrošinot atbalsta punktus Ukrainas karā cietušajiem uzreiz pēc robežas šķērsošanas. Punktos var saņemt pirmās nepieciešamības palīdzību; pārtiku, siltus dzērienus, ūdeni, higiēnas preces. Ir iespēja uzlādēt telefonu, pieslēgties internetam. Projekta brīvprātīgie sniedz informāciju un palīdz risināt dažādas problēmsituācijas, kā arī sniedz morālo atbalstu. Projekts tiek daļēji finansēts ar Organizācijas PCPM atbalstu, bet daļa nepieciešamo resursu tiek segta no ziedojumiem.

Rekvizīti

Nosaukums: Tavi draugi
Reģistrācijas numurs: 50008218771
Juridiskā adrese: Spāres iela 18 k-1, Rīga, LV-1002
Bankas konts: LV21HABA0551046111790
Bankas nosaukums: Swedbank
SWIFT: HABALV22XXX
Maksājuma mērķis: Robežpunktu atbalsts

Pa saziedotajiem līdzekļiem (1 487,00 EUR) tika iegādātas higiēnas preces bērniem un pieaugušajiem, medikamenti un asinsspiediena, cukura līmeņa mērāmie aparāti, lai varētu sniegt pēc iespējas ātrāku un kvalitatīvāku palīdzību.

Personas, kas ziedojušas šim projektam: