Kas ir biedrība Tavi Draugi?

Par mums

Esiet laipni aicināti labdarības biedrības “Tavi draugi” mājaslapā! 

Kopš pasauli satricinājis pilna mēroga krievijas iebrukums Ukrainā, biedrība “Tavi draugi” nodrošina koordinētu humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un Ukrainā, organizējot un koordinējot Latvijas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu brīvprātīgo iesaisti palīdzības sniegšanā. Mēs to turpināsim darīt tik ilgi, cik vien būs nepieciešams. 

Biedrība dibināta 2013. gadā, Engurē. Līdz pilna mēroga Ukrainas kara sākšanās dienai biedrība sniedza palīdzību un atbalstu ģimenēm, kas nonākušas trūkumā vai saskārušās ar problēmām tepat, Latvijā. Piemēram, katru gadu Ziemassvētku laikā apciemojām 20 līdz 25 trūcīgās ģimenes un vientuļos pensionārus Tukuma rajonā, iepriecinot 80-100 cilvēku.

Darbības virzieni

 • Humānās un cita veida palīdzības sniegšana Ukrainas valstspiederīgajiem Latvijā.
 • Humānās palīdzības sniegšana Ukrainas valstspiederīgajiem Ukrainā. 
 • Atbalsta sniegšana ģimenēm, vientuļajiem pensionāriem un citām mērķgrupām Latvijas galvaspilsētā un reģionos. 
 • Ciešākas sadarbības attīstīšana un uzturēšana starp nevalstiskajām organizācijām ar līdzīgiem mērķiem.
 • Izpratnes veicināšana sabiedrībā par labdarības organizāciju darbības principiem, metodēm un resursiem.

Vairāk informācijas

Biedrības “Tavi draugi” stratēģijas plāns 2023. gadam un statūti. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ļauj iegūt nodokļa atvieglojumus ziedotājiem.

Paveiktais

 • Kopš 26.02.2022. esam aktīvi iesaistījušies Ukrainas iedzīvotāju atbalstīšanā gan Latvijā, gan Ukrainā, gan uz dažādu valstu robežām. 
 • Sākotnēji ar vieglajām automašīnām un pasažieru busiem nogādājām humāno palīdzību uz Ukrainas/Polijas robežām, lai cilvēki, kuri stāv garajās rindās, varētu sasildīties un saņemt siltu maltīti. 
 • Paralēli tam, braucot atpakaļ, uz Latviju tika nogādāti ukraiņi, kuri pameta Ukrainu. Kopumā uz Latviju esam nogādājuši vairāk nekā 5000 ukraiņu
 • Kad bēgļu plūsmas uz robežām samazinājās, mainījām darbības fokusu uz lielapjoma kravu komplektēšanu, vedot humāno palīdzību uz smagāk skartajām Ukrainas teritorijām. 
 • Kopumā uz Ukrainu esam nosūtījuši humāno palīdzību aptuveni 5 miljonu eiro vērtībā, aptuveni 10000 m3 apmērā.
 • Biedrības “Tavi draugi” humānās palīdzības punktā Rīgā, Ventspils ielā 50, K-3, notiek ziedojumu pieņemšana, to šķirošana un humānās palīdzības izsniegšana gan uz vietas, gan kravu komplektēšana nosūtīšanai uz Ukrainu. 
 • Šeit pirmās nepieciešamības lietas (apģērbs, higiēnas produkti, pārtika u.c. sadzīves un mājsaimniecības preces) kopumā Ukrainas kara bēgļiem izsniegtas jau vairāk nekā 27 000 reižu. 
 • Kopš 2022. gada oktobra savu atbalstu bēgļiem sniedzam arī uz Latvijas – krievijas robežas, kur sagaidām cilvēkus, kuri stundām un pat dienām gaidījuši Krievijas pusē, lai tiktu ielaisti Latvijā. Atbalstam ukraiņus, sniedzot siltu maltīti, dzērienus, sausas drēbes, internetu, iespēju izgulēties, kā arī informāciju par viņu nākamo galamērķi. 
 • Kopumā kopš atbalsta sniegšanas uzsākšanas uz robežpunktiem, esam palīdzējuši vairāk kā 45 000 ukraiņu bēgļu.
 • Biedrības brīvprātīgo skaits sasniedz ap 5000, esam pateicīgi ikvienam no viņiem par palīdzību! Mūsu komandas kodolu veido 15 cilvēki no Latvijas un tikpat brīvprātīgo no Ukrainas.
 • No sirds lepojamies, ka 2022. gadā esam saņēmuši Rīgas domes apbalvojumu “Gada rīdzinieks”.

Misija

Mūsu pienākums ir atbalstīt tos, kam dzīvē klājas smagi un kam nepieciešams atbalsts tūlīt un tagad. Mēs ticam, ka kopā mēs esam varens spēks un varam sasniegt vairāk. Panākumu atslēga ir sadarbība ar sabiedrību un mūsu atbalstītājiem, sadarbības partneriem. 

Rekvizīti

BIEDRĪBA TAVI DRAUGI
Reģ. nr.: 50008218771
Jur. adrese: Spāres iela 18 k-1, Rīga, LV-1002
Banka: AS Swedbank
Konts: LV21HABA0551046111790
SWIFT: HABALV22XXX
***
Biedrībai "TAVI DRAUGI" ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.