Noderīgi kontakti

SVARĪGĀKIE TĀLRUŅA NR.

Ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs – ja pastāv briesmas dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam

112


Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

113


NODERĪGAS TĪMEKĻVIETNES

Labdarības organizāciju karte


Visplašākā informācija Ukrainas civiliedzīvotājiem


NODARBINĀTĪBA

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)


Darba iespēju meklēšana


VESELĪBA

Ārpus darba laika ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis


Nacionālā veselības dienesta informatīvais tālrunis


Nacionālais veselības dienests


Latvijas Republikas E-veselības sistēma