Biedrības darbības nodrošināšanai

Biedrības darbības nodrošināšanai
Saziedotā summa: 14665EUR
EUR

Lai varam palīdzēt mums IR nepieciešams Jūsu atbalsts.

  • Darbinieku atalgojums;
  • Telpu nomas maksas segšana ;
  • Dažādu ar biedrības darbību saistītu izdevumu segšana (degviela, transporta nomas izdevumi, remontdarbi,uzturēšana u.c.)

Paldies, ka esi ar mums un, ka varam darīt labas lietas KOPĀ!

Rekvizīti

Nosaukums: Tavi draugi
Reģistrācijas numurs: 50008218771
Juridiskā adrese: Spāres iela 18 k-1, Rīga, LV-1002
Bankas konts: LV21HABA0551046111790
Bankas nosaukums: Swedbank
SWIFT: HABALV22XXX
Maksājuma mērķis: Biedrības darbības nodrošināšanai

 

Personas, kas ziedojušas šim projektam: