Automašīnu iegāde un remonts

Automašīnu iegāde un remonts
Saziedotā summa: 8801EUR
EUR

PROJEKTA MĒRĶIS: Sagatavot automašīnas darba kārtībā un nodot UA armijas lietošanā.

Rekvizīti

Nosaukums: Tavi draugi
Reģistrācijas numurs: 50008218771
Juridiskā adrese: Spāres iela 18 k-1, Rīga, LV-1002
Bankas konts: LV21HABA0551046111790
Bankas nosaukums: Swedbank
SWIFT: HABALV22XXX
Maksājuma mērķis: Automašīnu iegāde un remonts
Personas, kas ziedojušas šim projektam: