Taisa ierakumu sveces. Patīk darīt labas un pareizas lietas.

Aldis: “Palīdzēt Ukrainai grūtā brīdī ir pareizi. Pirmā reize biedrībā “Tavi draugi” bija 2022. gada oktobra sākumā, un tas ir stāsts par neveiklu situāciju un uzticēšanos. Paldies Renātei, ka toreiz uzticējās un iedeva maisu ar parafīnu… Tas atrāva slūžas!”