Novērtēsim jebkuru Jūsu ziedojumu!

BIEDRĪBAI “TAVI DRAUGI” PIEŠĶIRTS SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSS.

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 4.panta pirmo un otro daļu sabiedriskā labuma organizācijai ir tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus un tai ir citas Sabiedriskā labuma organizāciju likuma noteiktās tiesības, savukārt personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu.

Donate by bank transfer

THE BENEFICIARY
REGISTRATION NUMBER
Legal address
BANK ACCOUNT
THE NAME OF THE BANK
PURPOSE OF PAYMENT
Donation

Paypal

DONATION PHONE

+371 90006865
*Call fee - 4.27EUR