Novērtēsim jebkuru Jūsu ziedojumu!

BIEDRĪBAI “TAVI DRAUGI” PIEŠĶIRTS SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSS.

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 4.panta pirmo un otro daļu sabiedriskā labuma organizācijai ir tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus un tai ir citas Sabiedriskā labuma organizāciju likuma noteiktās tiesības, savukārt personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu.

Банківський переказ

Nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Bankas konts
Bankas nosaukums
Maksājuma mērķis
Ziedojums

Paypal

ZIEDOJUMU TĀLRUNIS

*Maksa par zvanu - 4.27EUR