2013.gadā Ulvis nodibināja biedrību, lai kopā ar nelielu draugu grupiņu iepriecinātu vietējos Engures iedzīvotājus Ziemassvētkos. Kopš kara sākuma biedrības ceļš ir dabīgā veidā audzis un attīstījies, kļūstot par nozīmīgu atbalsta sniedzēju gan latviešiem, gan ukraiņiem. Ulvis ir cilvēks, kas spēj iedrošināt, uzmundrināt un atbalstīt. Tāpat kā mums, arī lielai daļai ziedotāju un atbalstītāju viņš ir iedvesma, motivators un paraugs. Ulvim nav darba laika, viņš neskaita dienas nedēļā un nedala tās darba dienās un brīvdienās. Tas ne vienmēr ir pareizi, bet ļoti bieži ir izšķiroši brīžos, kad tiek pieņemti lēmumi atkal un atkal palīdzēt. Ulvis pats to diez vai apzinās, tāpat kā pats nevarētu par sevi uzrakstīt šo aprakstu, bet viņš ir kā mūžīgā uguns, ko nespēj apdzēst ne lietus, ne nogurums, ne grūtības. Ulvis degs pats un aizdedzinās arī citus!