Visskaļāk par mums runā mūsu darbi

Projekti

2023.gadā tika apstiprināts projekts „Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotāju profesionālās integrācijas procesam Latvijā, pieredzes un informācijas apmaiņa Latvijā un Baltijas valstīs” (angļu val. „Support of the professional integration process of Ukrainian civilians in Latvia, exchange of experience and information in Latvia and the Baltic States”).

Amerikas Savienoto Valstu Valsts departaments piešķīra 1,86 miljonus ASV dolāru sešām Latvijas nevalstiskajām organizācijām, lai nodrošinātu atbalstu Ukrainas bēgļiem. Tas ir līdz šim lielākais ASV valdības ieguldījums Ukrainas bēgļu atbalstam Latvijā.

Tika organizēts atklāts konkurss, ko administrēja ASV vēstniecība Latvijā, lai saņemtu finansējumu saskaņā ar 2023. gada Ukrainas papildus apropriāciju likumu. Programma palīdz risināt bezprecedenta bēgļu pieplūdumu, ko izraisīja neizprovocēts krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā.

Lepojamies, ka viena no finansējuma saņēmējām ir biedrība “Tavi draugi”, kas projekta ietvaros izveidos un aprīkos divus mobilos “Palīdzības punktus,” lai izplatītu informāciju un sniegtu kritiski svarīgus pakalpojums Ukrainas bēgļiem, kā arī tiks veikta bērnu dienas aprūpes centra renovācija Rīgā, Ventspils ielā 50.

Projekta mērķi:

 1. atjaunot un iekārtot bērnu stūrīti (dienas aprūpes centru) biedrības “Tavi draugi” telpās Rīgā, Ventspils ielā 50; 
 2. iegādāties divas pārvietojamās automašīnas un aprīkot tās, lai izplatītu informāciju, sniegtu juridiskās konsultācijas, konsultācijas par nodarbinātības iespējām un integrāciju Latvijas sabiedrībā, un psiholoģiskā atbalsta pakalpojumus Ukrainas bēgļiem Latvijas reģionos;
 3. vākt un nodot ziedojumus, apkopot informāciju par Ukrainas civiliedzīvotāju vajadzībām un problēmām Latvijas reģionos. 

Projekta īstenošanas laiks: 2023. gada 1. jūnijs – 2025. gada 31. maijs. 

Projekta kopējās izmaksas: 298 512 USD, kur 249 912 USD no attiecināmajām izmaksām sedz ASV Valsts departaments un 48 600 USD ir biedrības „Tavi draugi” līdzfinansējums. 

Projekta īstenošanas vieta – Venstpils iela 50, Rīga un visa Latvijas teritorija. Šobrīd notiek sagatavošanās darbs projekta izpildei.

Esam gandarīti paziņot, ka biedrība „Tavi draugi” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības  (“Emergency Assistance”) projekta Nr. HOME-2022-AMIF-AG-EMAS-TF1-LV-0012 – UA-SUP finansētā atklāta projektu pieteikumu konkursa “Nevalstisko organizāciju pasākumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam” ietvaros saņēmusi atbalstu projekta „KOPĀ LĪDZ UZVARAI!” īstenošanai.

Līguma identifikācijas numurs: 2023.LV/NVO_UKR/11

Projekta īstenošanas periods ir no 2023. gada 1. novembra. līdz 2024. gada 30. aprīlim

Projekta mērķis ir nodrošināt biedrības darbību pakalpojumu un atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem, tajā skaitā telpu nodrošināšana palīdzības sniegšanai.

Projektā plānotās aktivitātes sešu mēnešu laika periodā:

 1.     angāra uzturēšanas izmaksas: telpu noma un komunālie maksājumi;
 2.     personāla atlīdzība un ar to saistītās nodokļu izmaksu segšana;
 3.     sakaru, kancelejas un transporta izmaksu segšana;
 4.     brīvprātīgā darba koordinēšana.

Projekta plānotie rezultāti: 1800-2000 apmeklētāju mēnesī, darbinieku darbavietas, līdz 200 brīvprātīgo mēnesī, palīdzības un loģistikas centra darbības nodrošināšana 6 mēnešu garumā.

Projekta īstenošanas kopējās attiecināmās izmaksas ir 169 080,00 EUR, un finansējums veido 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 

Par materiāla saturu atbild biedrība „Tavi draugi”.

 

Palīdzība organizācijai «Козацьке Коло» bez mājām palikušo dzīvnieku aprūpei

«Козацьке Коло» ir organizācija, kas Ukrainā ik dienu dodas uz deokupētajām teritorijām Harkivas reģionā un nogādā ēdienu mājdzīvniekiem, kas ir palikuši bez mājām un saimniekiem.

Kā tas sākās?

2023.gadā mūsu komanda kopā ar organizāciju «Козацьке Коло» devās uz deokupētajām teritorijām, ar mērķi nogādāt humāno palīdzību civiliedzīvotājiem. Pa ceļam «Козацьке Коло» pārstāvis piestāja vairākās vietās, lai pabarotu četrkājainos draugus, kas bija cietuši no kara. Līdzi paņemtā barība bija, ja tā varētu teikt, diezgan pieticīga – putra kas sajaukta ar vārītiem kartupeļiem jeb pats lētākais un sātīgākais, ko viņi varēja atļauties iegādāties, lai glābtu šos nelaimīgos dzīvniekus no mokošas bada nāves. Tā kā mēs redzējām paši savām acīm, ka šādu dzīvnieku ir daudz, bet «Козацьке Коло» nav pietiekami daudz finansiālo resursu, lai palīdzētu visiem dzīvniekiem un nodrošinātu pilnvērtīgas un sātīgas maltītes – mēs sapratām, ka mums ir jāpalīdz.

Kādēļ vajag turpināt palīdzēt?

Kad cilvēki bēga prom no piefrontes un okupētajām teritorijām, ne visiem bija iespēja paņemt līdzi savus četrkājainos ģimenes locekļus. Arī dzīvniekiem ir bail no lādiņu trokšņiem un kara šausmām, bet viņiem nav iespējas iekāpt automašīnā un aizbraukt uz kādu mierīgāku vietu, kā arī dzīvnieki nemāk lasīt zīmes, lai saprastu, ka no ceļa noiet nevar, jo grāvji un pļavas ir mīnēti, tādēļ šobrīd ir ļoti daudz ne tikai pamestu, bet arī ievainotu dzīvnieku, kas zaudējuši kādu ķepu vai ausi, vai guvuši nopietnus ievainojumus.

Kādu palīdzību mēs sniedzam?

Kopā ar labdarības fonda “Sofi” (fonds “Sofi” ir viens no lielākajiem palīdzības sniedzējiem patversmju dzīvniekiem Latvijā) finansiālu atbalstu, mēs regulāri sūtam kravas ar suņu un kaķu barību organizācijai «Козацьке Коло». Šī barība nonāk ne tikai pie pamestajiem dzīvniekiem deokupētajās teritorijās, bet arī pie civiliedzīvotājiem, kas savās mājās ir uzņēmuši bez mājām palikušos kaķus un suņus, lai kaut nedaudz atvieglotu šo dzīvnieku aprūpi, jo kā mēs visi zinām, četrkājaino draugu uzturēšana nav lēts prieks. Palīdzība dzīvniekiem ir sirds darbs un tā nebūt nav vienkārša, jo liela daļa dzīvnieku ir iebiedēti no kara šausmām un vairs neuzticas cilvēkiem un, būsim atklāti, viņus par to nevar vainot, jo šobrīd baisākais dzīvnieks, ko viņi savās dzīvēs ir redzējuši – ir cilvēks. Šī iemesla dēļ palīdzības sniegšana šādiem dzīvniekiem ir ļoti sarežģīta, tādēļ organizācijas pārstāvjiem nākas būt radošiem un izdomāt speciālas barošanas iekārtas, kurās barības trauks automātiski piepildās, bez cilvēka klātbūtnes.

Biedrības “Tavi draugi” komanda ir apņēmusies līdz pat kara beigām nodrošināt barības piegādes  dzīvniekiem kara skartajās teritorijās, jo mēs esam atbildīgi par to ko esam pieradinājuši un mēs ticam, ka tāpat kā nav svešu bērnu, nav arī svešu mājdzīvnieku!

Izjuma ir pilsēta Ukrainas Austrumos, 120 kilometru attālumā no Harkivas. Priekš Ukrainas mērogiem Izjuma ir neliela pilsētiņa, pirms kara tajā dzīvoja aptuveni 50 000 cilvēki.  2022.gada martā Izjuma nonāca krievijas karaspēka kontrolē, kur agresora okupācijā pavadīja sešus garus mēnešus. Pusgada laikā okupantu armija bija nopostījusi pilsētu – iznīcinājusi vai daļēji sagrāvuši neskaitāmas mājas, atstājos bez pajumtes lielu daļu pilsētas iedzīvotājiem. Tā gadā ziema Izjumas iedzīvotājiem bija ļoti skarba, jo bija jāiemācās izdzīvot bez gāzes, elektrības, apkures un daudziem pat zem jumta virs galvas. Taču šīs pilsētas iedzīvotāji ir sīksti ļaudis un iemācījās izdzīvot pat šķietami neiespējamā situācijā – vācot zarus un malku, gatavojot ēst buržuikās māju pagalmos, dzīvojot pagrabos un atbalstot viens otru.

Ir pagājis nedaudz vairāk kā gads, kopš Izjuma ir atbrīvota no okupantu gūsta – pilsētā ir atgriezusies daļa iedzīvotāju, kas savu dzīvi šobrīd cenšas atjaunot no nulles, par spīti tam, ka virs pilsētas vēl aizvien turpina lidot raķetes. Šobrīd pilsētā dzīvo aptuveni 27 000 iedzīvotāju, kas spītīgi vāc ķieģeli pie ķieģeļa, lai atjaunotu savas mājas, iestiklo logus, sakopj savus pagalmus un pilsētas ielas, lai kaut nedaudz spētu pilsētā atgriezt ierasto dzīves ritmu. Kas ir šie cilvēki, kas ir nolēmuši palikt dzīvot savā dzimtajā pilsētā? Lielākoties tie ir pensionāri, ka arī sievietes un bērni, kuri dažādu iemeslu dēļ ir nolēmuši, ka par spīti bīstamajiem apstākļiem, savas mājas pamest nedrīkst.

Atjaunot ēkas un sākt dzīvi no jauna kara apstākļos, kad tev nav ne iekrājumu bankas kontā, ne darba, ir ļoti grūti, tādēļ ir ļoti svarīgi palīdzēt šiem cilvēkiem un neatstāt viņus novārtā.

Šī iemesla dēļ arī mēs, biedrība “Tavi draugi” esam uzņēmušies rūpes par šīs pilsētas un blakus esošo ciemu iedzīvotājiem. Sadarbībā ar brīvprātīgajiem Harkivā, mēs organizējam regulāru palīdzību Izjumas iedzīvotājiem, nogādājot pārtiku, zāles, apģērbu, higiēnas preces, pārtiku dzīvniekiem, kā arī dāvanas bērniem, jo arī kara apstākļos bērni ir un paliek bērni bērni, kas vēlasbezrūpīgi spēlēties vai apēst kādu gardu konfekti. Rocība šiem cilvēkiem ir ļoti neliela, tādēļ viņi ir neizsakāmi pateicīgi par katru mazumiņu, kas viņiem tiek atvests un, diemžēl, lielai daļai no šiem cilvēkiem mums tik ikdienišķas lietas kā higiēnas preces vai saldumi ir greznība, ko viņi nevar atļauties.

Pirmā “Tavi draugi” palīdzības krava uz Izjumu tika nogādāta 2022.gada rudenī un kopā uz Izjumu ir nogādātas 5 palīdzības kravas, kuras mūsu sadarbības partneri – Viktorija un Ruslans, ir izdalījuši Izjumas un tās apkārtnē dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kā arī armijas daļām, kas karo Izjumas tuvumā.

Mūsu komandai Izjuma nav tikai kārtējais punkts Ukrainas kartē, uz kuru ir nogādāta humānā palīdzība, jo Viktorija un Ruslans mūs regulāri informē par pilsētā notiekošo, sūta sveicienus no civiliedzīvotājiem un armijas daļām, kuriem esam palīdzējuši un caur fotogrāfijām un video nodod mums vietējo iedzīvotāju problēmas un arī vajadzības, tādēļ mēs esam apņēmības pilni turpināt palīdzēt Izjumā un tās apkārtnē dzīvojošajiem cilvēkiem tik ilgi, kamēr vien tas būs nepieciešams. Tādēļ šeit tiek likta daudzpunkte, jo turpinājums sekos!

 

 

Projekta īstenošanas laiks: 29.09.2022-31.12.2023.

Projekta īstenošanas vieta:

 • Grebņevas robežkontroles punkts (Latvijas – Krievijas robeža)
 • Terehovas robežkontroles punkts (Latvijas – Krievijas robeža)
 • Vientuļu robežkontroles punkts (Latvijas – Krievijas robeža)
 • Silenes robežkontroles punkts (Latvijas – Baltkrievijas robeža)

2023. gada izskaņā noslēdzās biedrības “Tavi draugi” līdz šim apjomīgākais, ilgstošākais un sarežģītākais projekts, kas tika uzsākts 2022. gada septembra beigās Latvijas – Krievijas pierobežā, nodrošinot atbalstu Ukrainas karā cietušajiem uzreiz pēc robežas šķērsošanas.

Palīdzības punktos cilvēki, kas bija tikko šķērsojuši robežu, varēja saņemt pirmās nepieciešamības preces, pārtiku, siltus dzērienus, ūdeni un higiēnas preces.  Tika nodrošināta iespēja uzlādēt telefonu un pieslēgties interneta tīklam. Robežpunktu brīvprātīgie sniedza informāciju un palīdzēja risināt dažādas problēmsituācijas, kas saistītas ar medicīnisko palīdzību, izmitināšanu, transportu u.tml. Lai nokļūtu līdz Latvijai, Ukrainas civiliedzīvotāji bija mērojuši tālu, bīstamu un nogurdinošu ceļu, kā arī stundām ilgi gaidījuši rindā uz iespēju šķērsot Latvijas robežu, bieži vien necilvēcīgos apstākļos – lietū, salā, karstā saulē, bez iespējas nokļūt zem nojumes, paēst, padzerties vai apmeklēt labierīcības, tādēļ bija svarīgi viņiem nodrošināt iespēju atgūties no smagā ceļa, sasildīties, paēst, sazināties ar saviem tuviniekiem un izlemt, kur doties tālāk.

Nepilna pusotra gada laikā bija brīži, kad vienlaikus bija pieejami 4 palīdzības punkti, kas robežšķērsotājiem bija pieejami visu diennakti. Kopumā tika sniegta palīdzība aptuveni 50 000 cilvēkiem. Projekts tika finansēts ar vairāku organizāciju atbalstu, kā arī no privātpersonu un uzņēmumu ziedojumiem un kopējās projekta izmaksas bija ap 600 000 EUR.

Lielu paldies par sadarbību un atbalstu robežpunktu ikdienas darba nodrošināšanā sakām šādām iestādēm un organizācijām:

 • PCPM (Polish Center for International Aid)
 • UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)
 • Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem”
 • Valsts nekustamie īpašumi
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 • Ludzas novada pašvaldība
 • Valsts robežsardze
 • IOM (International Organization for Migration)
 • u.c. organizācijām un uzņēmumiem, kas iesaistījās un atbalstīja.

Protams, lielākais paldies sakām mūsu brīvprātīgo komandai, kas šo projektu realizēja!

Darbam robežpunktos tika iesaistīti 63 cilvēki, kuri nodrošināja nepārtrauktu 24/7 atbalsta centru darbību visa projekta īstenošanas laikā.

Robežpunktu projekts ir lielisks pierādījums, ka kopā mēs varam ļoti daudz! Turpinām atbalstīt Ukrainu, turpinām ticēt labajam!