Apstiprināts Sabiedrības integrācijas fonda finansēts projekts “Nevalstisko organizāciju darbība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam”

Projekta mērķis: Nodrošināt BDR “Tavi draugi” darbības nepārtrauktību, lai turpinātu īstenot atbalsta sniegšanas pasākumus Ukrainas iedzīvotājiem, veicot brīvprātīgā darba un atbalsta pasākumu koordinēšanu un ziedojumu, t.sk. humānās palīdzības vākšanu un apstrādi. Projekta ietvaros paredzēts nodrošināt atalgojumu diviem biedrības darbiniekiem un segt telpu nomas izmaksas 4 mēnešus.
Palīdzības sniegšanas aktivitātes un pasākumi tiek veikti 1500 m2 lielās telpās Rīgā, Ventspils ielā 50.

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2022 — 31.12.2022

Projekta mērķa grupa: Ukrainas iedzīvotāji, kam nepieciešama palīdzība dēļ kara darbības Ukrainā — gan Ukrainas iedzīvotājiem, kas ieradušies bēgļu gaitās Latvijā, gan palikušajiem kara skartajās teritorijās Ukrainā.
Līdz šim dienā mūsu centru apmeklē ap 50 līdz 100 cilvēku. Centra apmeklētājiem atvērts 6 dienas nedēļā. Papildus tam, katru nedēļu tiek nogādāta palīdzība uz mājām vēl ap 50 personām/ģimenēm.

Projekta izmaksas: 29 995,66 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro, 66 centi).
* Programmas finansējums veido 100% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta īstenošanas vieta: Biedrības Tavi draugi galvenais loģistikas centrs Rīgā, Ventspils ielā 50

 

“Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”