Elīnu mēs nomedījām instagramā, jo ar laiku sapratām, ka mums komandā nepieciešams cilvēks, kurš “cērt” juridiskos jautājumus. Elīna ir cilvēks, kas necieš negodprātību, aizstāv vājākos un iestājas par tiem, kam jāpalīdz. Ikdienā uzticamies viņai visos jsarežģītajos likumiskajos jautājumos. Un mums ir milzīgs prieks par tik daudzsološiem un spēcīgiem cilvēkiem komandā!