Apstiprināts Sabiedrības integrācijas fonda finansēts projekts “Mēs satiksimies - Mi zustrinemosj!”

Projekta “Mēs satiksimies — Mi zustrinemosj!” mērķis ir veidot informatīvu un izglītojošu pasākumu ciklu Biedrības palīdzības sniegšanas centrā Ventspils ielā, kur jau izveidojusies ukraiņu bēgļu komūna un sociālais loks. Mērķis ir veicināt sociālo integrāciju, veidot emocionāli drošu, atvērtu un atbalstošu vidi, sekmējot sabiedrības saliedētību, stiprinot Ukrainas ģimeņu piederību Latvijas sabiedrībai, veicinot latviešu valodas un kultūras apguvi. Pastiprināti iesaistot un nodarbinot bērnus, plānots sekmēt viņu labsajūtu, jaunu draugu iegūšanu un vieglāku skolas gaitu uzsākšanu.

​Projekta īstenošanas laiks: no 24.08. — 28.09.2022

Projekta mērķis: Atsaucoties uz Biedrības veikto aptauju maijā*, tika konstatēts, ka vairāk nekā 50 % aptaujāto ikdienā saskaras ar problēmām, kas skar sociālo nevienlīdzību, integrēšanās problēmas un emocionālā atbalsta neesamību. Šīs vajadzības identificējam kā galvenās. Plānotās projekta aktivitātes paredz aktīvu līdzdarbošanos, nešķirojot cilvēkus pēc tautības, vecuma un sociālā stāvokļa, pievēršot īpašu uzmanību ukraiņu iesaistē un ģimeņu, īpaši bērnu integrēšānā. Katrs pasākums tiek organizēts vairākās daļās, ļaujot katra vecuma, dzimuma un tautības apmeklētājam iesaistīties vienlīdzīgi un kopā. Projekta kvalitāte tiks nodrošināta piesaistot atbilstošus speciālistus un nozares ektuziastus, veidojot saistošas un aktuālas diskusijas, nodarbības un spēles, aktivitātes, kas, profesionāli vadītas, veicina komunikāciju, integrāciju, izpratni, sapratni un sirsnīgu, drošu un atvērtu līdzās pastāvēšanu.

* «Tavi draugi» aptauja norisinājās no 2022. gada 23. līdz 31. maijam, tajā piedalījās 640 respondentu, sniedzot vairākas atbildes uz jautājumiem par viņiem nepieciešamo atbalstu. No respondentiem lielākā daļa jeb 92% ir sievietes vecuma grupā no 15 līdz 50+ gadiem. 70% aptaujāto ir viens līdz trīs bērni. ​

Projekta mērķgrupa un plānotais iesaistīto dalībnieku skaits: ap ​900 ukraiņu un latviešu, kuri aktīvi darbojas biedrībā, kā brīvprātīgie un ir mūsu palīdzības saņēmēju datu bāzē.

Projekta izmaksas: 12500,00 EUR, kur 100% no attiecināmajām izmaksām sedz Sabiedrības integrācijas fonds.

Projekta īstenošanas vieta: Biedrības Tavi draugi galvenais loģistikas centrs Rīgā, Ventspils ielā 50

 

“Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”