ATBALSTS

Biedrība „Tavi draugi” saņēmusi atbalstu Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un biedrības “Latvijas Pilsoniska alianse” noslēgtā līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Rīgas reģionā ietvaros.

Biedrība līdz 2023.gada 10.jūlijam īstenojusi divus projektus — līguma Nr.2.5-8-20.

Atbalsts saņemts materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai – nomas maksas daļējai apmaksai biedrības angāra telpām Ventspils ielā 50, Rīgā.

Projektu mērķa grupa – Ukrainas civiliedzīvotāji un Latvijas pilsoniskā sabiedrība.

Atbalsts saņemts 100% apmērā no kopējām projektu izmaksām – 2000 EUR.