Koordinēts humānais atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem

Datums: 31.03.2022

Biedrība “Tavi draugi” uzsāk īstenot projektu “Koordinēts humānais atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem”, kas tiek finansēts Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) rīcības projektu ietvarā.

Projekta mērķis ir nodrošināt koordinētu humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem, organizējot un koordinējot Latvijas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu brīvprātīgo iesaisti palīdzības sniegšanā.

Projekta īstenošanas termiņš: 25.03.2022 -31.05.2022;

Projekta izmaksas 9 997.34 EUR, kur 100% sedz AIF;

Projekta ietvaros tiks koordinēta Latvijas pilsoniskās sabiedrības iesaiste Ukrainas iedzīvotāju atbalstam, nodrošinot atalgojumu 2 vadošajiem brīvprātīgā darba koordinatoriem, kā arī degvielas iegādi humānās palīdzības savākšanai un nogādāšanai tās saņēmējiem.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu 2014.-2021. gadam

programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” (AIF) 100% atbalstu, projekta Nr. Nr. AIF/2022/R/54.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. (www.activecitizensfund.lv)

Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Projekta ieguldījums Programmas “Demokrātijas kultūra” rezultātu sasniegšanā:

  • Projekta rezultātā Latvijā būs pieaudzis tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs.