PALĪDZĪBA UKRAINAI

Novērtēsim jebkuru Jūsu ziedojumu!

BIEDRĪBAI “TAVI DRAUGI” PIEŠĶIRTS SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSS.

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 4.panta pirmo un otro daļu sabiedriskā labuma organizācijai ir tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus un tai ir citas Sabiedriskā labuma organizāciju likuma noteiktās tiesības, savukārt personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu.

Bankas pārskaitījums

Nosaukums
"Tavi draugi"
Reģistrācijas numurs
50008218771
Juridiskā adrese
Spāres iela 18 k-1, Rīga, LV-1002
Bankas konts
LV21HABA0551046111790
Bankas nosaukums
Swedbank
Maksājuma mērķis
Ziedojums

Paypal

ZIEDOJUMU TĀLRUNIS

+371 90006865
*Maksa par zvanu - 4.27EUR