Apstiprināts Sabiedrības integrācijas fonda finansēts projekts “Kopā ir spēks!”

Projekta “Kopā ir spēks!” mērķis ir stiprināt BDR “Tavi draugi” īstenotās brīvprātīgā darba aktivitātes, kas vērstas uz palīdzības sniegšanas organizēšanu un nodrošināšanu iedzīvotājiem, saistībā ar Ukrainas kara izraisīto krīzes situāciju.

Projekta īstenošanas laiks ir no 15.03.-31.07.2022.

Projekta ietvaros tiks veikta brīvprātīgā darba koordinēšana un popularizēšana, nodrošinot atalgojumu 2 koordinatoriem, kas veic humāno kravu piegāžu koordinēšanu un ziedojumu apstrādes u.c. nepieciešamā atbalsta procesu koordinēšanu.

Projekta mērķgrupa un plānotais iesaistīto brīvprātīgo skaits: vismaz 200 brīvprātīgā darba veicēji, kas iesaistās palīdzības sniegšanā Ukrainas iedzīvotājiem.

Projekta attiecināmās izmaksas 9997,27 EUR, kur 100% no attiecināmajām izmaksām sedz Sabiedrības integrācijas fonds.

Projekta īstenošanas vieta- visa Latvijas teritorija, ar galveno loģistikas centru Rīgā, Ventspils ielā 50

 

“Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”