Informējam par darba laika izmaiņām!

14. novembrī noliktava strādās no plkst. 10:00 līdz 16:00, savukārt no 15. līdz 20. novembrim būsim slēgti, jo gatavosimies Kijivas kvartāla atklāšanai un svinēsim Latvijas valsts svētkus!

❗ Atgādinām, ka pie noliktavas ieejas Ventspils ielā 50 atrodas arī Eco Baltia vide sarkanais tekstila konteiners, kurā vari atstāt ziedojumus, kuri nav trausli/ēdami.